629

*   *   *

Адаштым, адаштырып сени да,
Күттүрүп жол боюнда, талаада.
Күнөөм тоо, кучагыма батпаган,
Өмүрдө унутулгус, алдыңда.

*    *    *

Ачуу сөздү, айта албай муңканып,
Турамын мен алдыңда кыйналып.
Албайын жүрөгүңдү оорутуп,
Деп ойлоп, өз ичимде чайналып.

Оставьте ответ