просмотр тегов

Медиа билим берүү

Медиасабатуулук жана медиабилим

Медиасабаттуулук деген эмне? Эмне үчүн аны өрчүтүп, өнүктүрүү керек? Ал биздин коомдо кандай ролду ойнойт? 2020 жыл. Кыргызстан. Өлкө ичине COVID-19 илдети кирип өзгөчө кырдаал жарыяланып көпчүлүк ишмердүлүк, аны менен бирге билим берүү