Жүрөкө сүртсөң кетпес из салдың…

1 719

Бир күнүм ай-жылдарга теңелип,

Өтүп барат ал тозоктой сезилип.

Куладым тагдырыма таарынып,

Куураган дарак сымал ийилип. 

*          *          *

Кайтарып ала албай бактымды,

Жыгылып ара жолдо калдымбы?

Жарык күнүм караңгыга чөмүлүп,

Жашоонун ачуу даамын таттымбы?

*          *          *

Өтөөр жылдар, өтөөр өмүр, убактым,

Өтөөр мүмкүн жан кейиткен бул дартым.

Кетеби, көз алдыман элесиң?

Жүрөкө сүртсөң кетпес из салдың…

Урмат Молдосанов

20.08.2015

Оставьте ответ