641

Алайын, дүнүйөмдүн түпкүр сырын,

Жылдыздай мүмкүн калган нуру жымың…

Келээр балким, жазып берээр саптарымда,

Отоор мүмкүн, каар жылдарды, жашап кылым…

 

 

Айтаар сөзүм кыялымда сакталып,

Күтөт убак, жүрөгүмдө чыңалып.

Келээр мезгил, куттуу убак, күндөрү,

Айтып берээр, бут дүйнөгө үн салып…

Урмат Молдосанов. 25.03.2014 – 01.04.2014

Оставьте ответ