Стихи / Ырлар

Бир тууганым

Күттүрбөй капыс бир дарт басса да, Бир тууганым таянаарым, кадамым. Чалынып, узак жолдо адашсам, Бир тууганым караңгыда чырагым. Нечен адам ортобузга от салса, Бир тууганым кыйбай турган адамым. Нечен күндөр, нечен жылдар өтсө да, Колдоп жүргөн бир тууганым жакыным. Боло берет бул турмушта суук күндөр, Бир туугандар бир атанын балдары. Мейли турсун жашоо — турмуш […]