Издеп сенин көздөрүң…

1 970

Жарык дүйнө караңгыдай көрүнөөр,

Көрбөсөм элесиңди күнүгө.

Сезимим жамгыр болуп төгүлөөр,

Зар болуп калаарым чын сөзүңө.

*     *     *

Саамайыңдан сылай албай чөгөөрмүн,

Сагынып жылуу чыккан сөздөрүң,

Ортодо он беш аалам турса да,

Бараармын издеп сенин көздөрүң.

19.08.2015

Оставьте ответ