Өткөндөрдү айтып бер…

1 864

Саамайыңан сылап өтөт салкын жел,

Санааңа тек карабайт кайдыгер.

Өзүңдү бек кармана, көтөрө,

Сен ага өткөндөрдү айтып бер.

*     *     *

Өткөн күндөр кайрылбастан алыстап,

Теңин таппай жүрөк калган жалгыздап.

Сезилбес, жөн адамга арманың,

Сезилээр өткөн желге, зыркырап.

*     *     *

Алып учуп, алып кетээр алыска,

Санааңды эч калтырбай жаныңа.

Муздаган жүрөгүңдү жылытып,

Жылуулук ала келээр кайтканда.

*     *     *

Ооруган жүрөгүңдү дарылап,

Дартыңа дабаа болуп кучактап.

Саамайыңан сылап өтүп, кайгыртпай,

Жылытаар жан дүйнөңдү аралап.

25.05.2015

Оставьте ответ