Алсыздык

680

Арга таппай, айласыздан көктү карап,

Көөдөнүм дем жетпестен эрктик самайт.

Кыйнала, күнү бүткөн жалбырактай,

Саргарат, уча албай канат байлап.

*             *             *

Көктү самап көөдөнүмө батпай келет,

Жазаар саптар, айтаар сөздөр ашса керек.

Кыйналта, жан дүйнөмдү оорутуп,

Жүрөгүмө ыр саптарым батпай кетет.

*             *             *

Алсыздык өкүм сүрүп көңүлүмдө,

Жел жүрөт, жамгыр себет, өмүрүмдө.

Жанымды жай алдырбай, туйлатып,

Сырдуу себеп, уйгу-туйгу жүрөгүмдө…

Оставьте ответ