Стихи / Ырлар

Я приду

Я приду сквозь злые морозы, Сквозь ураганы, горы, моря. Поспешу тебя я увидеть, И услышать, что любишь меня. Я пройду, сквозь жуткие ночи, Сквозь туманы, все ради тебя. Лишь увидеть твои яркие очи, И услышать, что любишь меня. Я приду сквозь беды земные, Что подарит злодейка судьба. Поцелую тебя я впервые, Если вправду любишь меня. […]

Стихи / Ырлар

Күтүү…

Күүгүм түшүп, муздак шамал аралап, Күздүн кечи, эмне мынча санаркайт? Куураган жалбырактай айланып, Турам жалгыз, караан издеп, жол карап. Күткөнсүп кадамыңды алыстан, Тыңшап калам, дем токтотуп, капыстан. Өзүмдү алдап келип күн алыс, Жүрөгүм, кур күтүүгө чалдыккан… 21.10.15