Стихи / Ырлар

Город, улицы и скверы…

Город, улицы и скверы, И от своих закрыли мы двери. Прячемся мы от глаз других, В домах, как в норах звери.   А ведь было все не так, Мы жили как будто в мире другом. Попадали не раз мы впросак, Помогали друг-другу,  не зевали кругом.   Мы жили, сплотившись в один, Не страшны нам были […]

Стихи / Ырлар

Балаң таштап кетпейби…?

Өзүңдөн калган туягың, Улгайсаң карап келеби? Алдан тайсаң капыстан, Мээнетиң актап келеби? Суу сурасаң, түнкүсүн, Уйкудан туруп береби? Кардың тойбой, ач болсоң, Тамагын сунуп береби? Алдан тайып турганда, Аса болуп береби? Чакырсаң бир күн, сагынып, Ишин таштап келеби? Түндө жолуң көрбөсөң, Чырак болуп береби? Тажатты ушул как баш деп, Арага таштап кетпейби? Тамакты таза жебейт […]

Стихи / Ырлар

Я сын народа своего…

Я сын народа своего… Кружусь над родиной на крыльях, И босоногим мальчуганом, Хожу по водам и в горных высях. Я сын народа своего… И в горных местностях я рос. Веками жил и кочевал, Арчой в могиле я зарос. Я сын народа своего… Хранил веками от врагов, Родную землю, жизнь отдав, В бою я пасть всегда […]

Стихи / Ырлар

Жашоо кызык

Жашоо кызык, учкан куштай зымырап, Жазылып, басып берген китептей. Күндөрдү шашылабыз барактап, Өтөөрү өмүрүбүз билинбей. Турмуш кызык, кармаганын жазбаган, Ирээтин билгениндей талдаган. Моюн сунбай, оңдогонго шашылып, Акыры сокку жеген чанда адам… 30.05.17

Стихи / Ырлар

Я приду

Я приду сквозь злые морозы, Сквозь ураганы, горы, моря. Поспешу тебя я увидеть, И услышать, что любишь меня. Я пройду, сквозь жуткие ночи, Сквозь туманы, все ради тебя. Лишь увидеть твои яркие очи, И услышать, что любишь меня. Я приду сквозь беды земные, Что подарит злодейка судьба. Поцелую тебя я впервые, Если вправду любишь меня. […]

Стихи / Ырлар

Ведь для счастья нужно мало…

Ведь для счастья нужно мало, Лишь обьятья и тепло. Чтоб глаза сияли ярко, И чтобы ждали дома кто… Ведь для счастья нужно мало, Чтоб солнце свет дарило нам. Чтоб мир царил, везде и всюду, Мечты летали к облакам. Ведь для счастья нужно мало, Чтоб мамы наши долго жили. Чтоб отцы теплом светились, Чтобы дети рядом […]

Стихи / Ырлар

Сен деп соккон жүрөгүм.

Сен деп жүргөн жүрөгүм, Сенсиз абдан жүдөдү. Келсең жакын, алтыным, Жарык болоор күндөрүм. Сагындым, мөлтүр көзүңдү, Балдай таттуу сөзүңдү. Кыялым жетпес асманга, Көрбөй калсам өзүңдү… Сүйөм сенин мүнөзүң, Баладай таттуу күлөсүң. Жаным деп жылуу карасаң, Жалындай ойнойт жүрөгүм. Кудайдын өзүң белеги, Бактымдын менин себеби. Бала кыял мүнөзүң, Мас кылып мени келеби… Январь, 2016

Стихи / Ырлар

Апама

Жылдар өтүп, күндөр санаа жаратып, Бой жетип, айлар учуп санатып. Апамдын жылуу колун сагынып, Жете албадык, түйшүк-тоскоол жаралып. Айылдан ысык жапкан нандарын, Сагынып, эч бир жете албадым. Түбөлүк жашасам да дүйнөдө, Актаар бекем, аппак сүтүн апамдын. Бой жетип, колдон чыгып, торолуп, Жүрүп калдык кызмат-иш деп, созулуп. Апам жүрөт күнү-түнү жол карап, Сагынычын жүрөгүнө чогултуп. Барганда, […]