Стихи / Ырлар

Жашоо кызык

Жашоо кызык, учкан куштай зымырап, Жазылып, басып берген китептей. Күндөрдү шашылабыз барактап, Өтөөрү өмүрүбүз билинбей. Турмуш кызык, кармаганын жазбаган, Ирээтин билгениндей талдаган. Моюн сунбай, оңдогонго шашылып, Акыры сокку жеген чанда адам… 30.05.17